0(0)

Autodesk MAYA เบื้องต้น

  • Categories Animation
  • Total Enrolled 6
  • Last Update 2 September 2020

Description

โปรแกรม Maya คืออะไร ในปี 1993 นักพัฒนาโปรแกรมของ Alias Research ได้มีการรวมกลุ่มเล็ก ๆ ขึ้นมาเพื่อวางแผนสำหรับซอฟต์แวร์ 3 มิติตัวใหม่ พวกเขาไม่คิดเลยว่าสิ่งที่พวกเขาฝันจะใช้เวลาเกือบถึง 5 ปีกว่าถึงจะเสร็จสมบูรณ์ ในช่วงนั้นแผนงานก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ทีมพัฒนามีการขยายเพิ่มจำนวนคนมากขึ้นและแม้กระทั่งมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Alias Research เป็น AliasWavefront ในปี 1995 เมื่อมีการรวมกิจการกับบริษัท Wavefront Technologies ซึ่งเป็นบริษัทผู้บุกเบิกในวงการซอฟต์แวร์ 3 มิติเช่นเดียวกัน.

Autodesk MAYA เบื้องต้น

What Will I Learn?

  • เนื้อหา  📈
  •     1.ทำความรู้จักับโปรแกรม MAYA
  •     2.แนะนำการใช้งานเบื้องต้น
  •     3.การใช้งานเครื่องมือแต่ละประเภท
  •     4.ฝึกปั้นโมเดลด้วย Polygon
  •     5.ปั้มโมเดลตามตัวอย่างโดยผู้สอนจะเลือกมาให้ 3 ตัวอย่างให้ทำ

Topics for this course

7 Lessons

ทำความรู้จักโปรแกรม MAYA

เเนะนำโปรแกรม MAYA
แนะนำการใช้งานเบื้องต้น4:52
การใช้งานเครื่องมือแต่ละประเภท
หลักการปั้นโมเดล

ฝึกปั้นโมเดลด้วย Polygon

แหล่งอ้างอิง

Free