0(0)

การใช้ Open Broadcaster Software เบื้องต้น

Description

สารบัญบทเรียน

 1. โปรแกรม OBS มีไว้ใช้เพื่ออะไร
 2. การติดตั้งโปรแกรม OBS
 3. การเริ่มต้นใช้งานขั้นพื้นฐาน
 4. การใช้โปรแกรม OBS เพื่อบันทึกวีดีโอ
 5. การใช้โปรแกรม OBS เพื่อสตรีม
  5.1 การสตรีมบน YouTube
  5.2 การสตรีมบน Facebook Live
  5.3 วิธีการสตรีมและบันทึกวีดีโอพร้อมกัน
 6. การใช้มือถือเป็นเว็บแคมโปรแกรม OBS
 7. ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้
  .
  .
  .
  .

การใช้ Open Broadcaster Software เบื้องต้น

Topics for this course

9 Lessons

บทนำ แนะนำบทเรียน

แนะนำบทเรียน

บทที่ 1 โปแกรม OBS มีใว้ใช้เพื่ออะไร

บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม OBS

บทที่ 3 การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม OBS

บทที่ 4 การใช้งานโปรแกรม OBS เพื่อบันทึก Video

บทที่ 5 การใช้งานโปรแกรม OBS เพื่อสตรีมบน Facebook

บทที่ 6 การใช้งานโปรแกรม OBS เพื่อสตรีมบน Youtube

บทที่ 7 การใช้งานโปรแกรม OBS เพื่อสตรีมและบันทึกวิดีโอ

บทที่ 8 การใช้มือถือเป็นเว็บแคมโปรแกรม OBS

ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

แหล่งที่มา

Free