0(0)

โปรแกรม Indesign

  • Categories Design
  • Total Enrolled 1
  • Last Update 31 August 2020

Description

โปรแกรม Adobe InDesign  เป็นโปรแกรมสำหรับงานด้าน สิ่งพิมพ์ งานออกแบบ เอกสาร หรือ เรียก ง่ายๆว่าโปรแกรมจัดหน้ากระดาษ จุดเด่น ของ โปรแกรม InDesign คือสามารถ ทำงานด้านการจัดหน้ากระดาษได้ เป็นอย่างดีซึ่งคล้ายๆกับการ นำเอาโปรแกรม PageMaker มารวม กับโปรแกรม Illustrator ระบบการทำงานของโปรแกรม InDesign ไม่สามารถใช้ InDesign เดี่ยวๆ ได้ ต้องมีความรู้พื้นฐานของ Photoshop และ illustrator ด้วยเตรียมรูปภาพจาก Photoshop และ เตรียมคลิปอาร์ต Logo ต่างๆ มาจาก illustrator

โปรแกรม Indesign

Topics for this course

13 Lessons

รู้จักโปรแกรม Adobe InDesign

ทำความรู้จักกับโปรแกรม Adobe Indesign

การใช้งานเบื้องต้น Adobe Indesign

เครื่องมือในการใช้งาน

การเริ่มต้นการใช้งาน

การ Export File

แบบทดสอบ

ติดต่อ

Free