0(0)

โปรแกรม Blender

  • Categories Animation
  • Total Enrolled 4
  • Last Update 14 September 2020

Description

บทเรียนออนไลน์เรื่อง โปรแกรมBlender จะนำเสนอข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรมให้ผู้คนที่สนใจเข้ามาศึกษา ไม่ว่าจะเป็นประวัติของโปรแกรม คุณลักษณะต่างๆ เครื่องมือในการทำงานเบื้องต้น รวมไปถึงการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น ตัวอย่างชิ้นงาน และการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เป็นต้น

 

โปรแกรม Blender

What Will I Learn?

  • 1. โปรแกรมBlender คืออะไร
  • 2. โปรแกรมBlender สามารถทำอะไรได้บ้าง
  • 3. การใช้งานเครื่องมือต่างๆภายในโปรแกรม
  • 4. การชิ้นงานจากโปรแกรม
  • 5. ตัวอย่างชิ้นงานที่ใช้โปรแกรมBlenderสร้างขึ้น
  • 6. การนำโปรแกรมBlender ไปประยุกต์ใช้

Topics for this course

11 Lessons

แนะนำโปรแกรมBlender

การติดตั้งโปรแกรมBlender

ทำความรู้จักโปรแกรม Blender

จุดเด่นของโปรแกรมBlender

คุณลักษณะของโปรแกรม

ส่วนประกอบของโปรแแกรม

การใช้งานโปรแกรม Blender เบื้องต้น

ตัวอย่างผลงานจากโปรแกรม

แบบทดสอบ

Free