0(0)

Arduino Esp32 เบื้องต้น

Description

Arduino คือ โครงการที่นำชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่างๆ มาใช้ร่วมกันในภาษา C ซึ่งภาษา C นี้เป็นลักษณะเฉพาะ คือมีการเขียนไลบารี่ของ Arduino ขึ้นมาเพื่อให้การสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ที่แตกต่างกัน สามารถใช้งานโค้ดตัวเดียวกันได้ โดยตัวโครงการได้ออกบอร์ดทดลองมาหลายๆรูปแบบ เพื่อใช้งานกับ IDE ของตนเอง สาเหตุหลักที่ทำให้ Arduino เป็นนิยมมาก เป็นเพราะซอฟแวร์ที่ใช้งานร่วมกันสามารถโหลดได้ฟรี และตัวบอร์ดทดลองยังถูกแจกแปลน ทำให้ผู้ผลิตจีนนำไปผลิตและขายออกตลาดมาในราคาที่ถูก

       ESP32 จะได้ถือกําเนิดขึ้น ได้มีโอไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มี Mi ในตัว และทําราคาได้ถูกมาก ๆ ในขณะนั้น (เพียง 55 หรือประมาณ 200 บาท) ออกมาปฏิวัติโลกของระบบสมองกลฝังตัว นั่นก็คือไอซีเบอร์ ESP8266 ที่ผลิตโดยบริษัท Espresif จากประเทศจีน ในช่วงเริ่มแรก ไอจี ESP8266 สามารถทํางานได้โดยใช้ การสื่อสารผ่าน UART เท่านั้น และพูดคุยสั่งงานผ่าน AT command ไม่สามารถอัพเดท หรือแก้ใขเฟิร์มแวร์ ด้านในได้ แต่ต่อมาไม่นานบริษัท Espressif ก็ได้ออกไอซีเวอร์ชั่นใหม่มา ในครั้งนี้สามารถที่จะอัพเดทเทิร์มแวร์ ได้ และเราสามารถลงไปเขียนเพิร์มแวร์เองได้ โดยในขณะนั้น การเขียนเฟิร์มแวร์จะใช้ภาษา C เพียงอย่างเดียว และใช้ ESP8266 SDK เป็นชุดขอฟแวร์จัฒนา ด้วยความยากของการใช้งานภาษา C เพียงอย่างเดียว ทําให้ไม่ได้ รับความนิยมเรื่องการพัฒนาเพิร์มแวร์เองมากนัก

Arduino Esp32 เบื้องต้น

What Will I Learn?

  • บทที่ 1 : แนะนำ Arduino Esp32
  • บทที่ 2 : พื้นฐานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
  • บทที่ 3 : โปกรแกรม Arduino IDE 
  • บทที่ 4 : การใช้งานเซ็นเซอร์ต่าง ๆ 
  • บทที่ 5 : ตัวอย่างผลงาน โปรเจค IoT Esp32  เปิด-ปิดไฟ ผ่าน Internet ด้วย App Blynk
  • บทที่ 6 : ตัวอย่างผลงาน โปรเจค หุ่นยนต์ TTgo Esp32 ควบคุมด้วยด้วย App Blynk
  • แบบทดสอบ

Topics for this course

18 Lessons

แนะนำบทเรียน

วิดีโอแนะนำ

บทที่ 1 : แนะนำ Arduino Esp32

บทที่ 2 : พื้นฐานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 3 : โปรแกรม Arduino IDE

บทที่ 4 : การใช้งานเซ็นเซอร์ต่างๆ

บทที่ 5 : ตัวอย่างผลงาน โปรเจค IoT ESP32 เปิดปิดไฟ ผ่าน Internet ด้วย App Blynk

บทที่ 6 : ตัวอย่างผลงาน โปรเจค หุ่นยนต์ TTgo ESP32 ควบคุมด้วย App Blynk

แบบทดสอบหลังเรียน

Free