0(0)

การใช้งาน streamyard เบื้องต้น

Description

เนื้อหาของบทเรียน StreamYard

1.ข้อมูลพื้นฐานของ StreamYard

 • ผู้ก่อตั้ง
 • Streamyard คืออะไร
 • คุณสมบัติของ Streamyard
 • ข้อจำกัด Streamyard

2.วิธีการใช้งาน

 • การสมัคร Streamyard
 • การเชื่อมต่อบัญชี
 • ทำความรู้จักเครื่องมือ Streamyard
 • วิธีใช้งานเครื่องมือ Streamyard
 • วิธีชวนเพื่อนเข้าร่วมสนทนา

3.การเผยแพร่สตรีม

 • เผยแพร่ทางเฟสบุ๊ค
 • เผยแพร่ทาง YouTube
การใช้งาน streamyard เบื้องต้น

Topics for this course

7 Lessons

ข้อมูลพื้นฐาน StreamYard

ข้อมูลพื้นฐาน StreamYard

วิธีการใช้งาน StreamYard

การเผยแพร่สตรีม

ติดต่อผู้สอน

Free