ลำดับ ที่ 1 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.3
Teacher: พงษ์สาน รูปสูง Teacher: ธัญชนก รักฝูง
https://goo.gl/forms/laFfiJbGPZPiDv6W2

ลำดับ ที่ 2 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4
Teacher: เอกพจน์ นามสะกัน Teacher: ธนวัฒน์ ใจกันทา Teacher: เฉลิมชน วรรณพาน
https://goo.gl/forms/GNwMoDzRyfBEvnfK2

ลำดับ ที่ 3 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5
Teacher: ณัฐธิดา สายเครือมอย Teacher: ศุภาวรรณ วรรณประเสริฐ
https://goo.gl/forms/8FXLs5FbXK605VC93

ลำดับ ที่ 4 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6
Teacher: เนตรชนก จินาวงค์ Teacher: วชิรวิทย์ ตามัย
https://goo.gl/forms/gxeSpgsK8v2vlmv22

ลำดับ ที่ 5 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1
Teacher: ณัฐธิดา กรเรืองสกุล Teacher: สุทธิดา ตันปะละ Teacher: สุภาพรรณ ชายพฤกษ์
https://goo.gl/forms/elUCWg4680CKBIp42

ลำดับ ที่ 6 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2
Teacher: จักรพันธ์ รู้ยิ่ง Teacher: รณชัย เองเดียว Teacher: ชนัญญ์ทิชา แก้ววี
https://goo.gl/forms/B4gin5D4dt7mxUCj2

ลำดับ ที่ 7 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
Teacher: กำธร คำใจหนัก Teacher: ศาสดากรณ์ กาพย์ตุ้ม Teacher: ศุภกร วงศ์จันทรวิรัช
https://goo.gl/forms/uTIzSHfGXAeJOp0m1

ลำดับ ที่ 8 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
Teacher: พิทยา ก้องเสียง Teacher: อนุพงศ์ กำแพงแก้ว Teacher: นายพรเทพ น้องหนิ้ว
https://goo.gl/forms/BcYYTEnzXzzDoyyC2

ลำดับ ที่ 9 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5
Teacher: ปภัสสร ก่าเขียว Teacher: สามารถ ลีลาศีลธรรม Teacher: สมบูรณ์ ปรัชญาภูวดล
https://goo.gl/forms/ByyKHJ18mu7y0fji1

ลำดับ ที่ 10 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6
Teacher: ธีรนพ กาพย์ตุ้ม Teacher: ทัศธนพล ไวที Teacher: ณัฐดนัย ตันจันทร์
https://goo.gl/forms/vhGUpND6D3ruREvq1